NGUỒN CUNG ỨNG

NGUỒN CUNG ỨNG
Ngày đăng: 30/11/2022 11:44 AM

     Nguồn cung ứng nguyên phụ liệu may

     Nguồn cung ứng nguyên phụ liệu may mặc của công ty chúng tôi 70% trong nước và 30% là nước ngoài. Được chọn lựa những nơi có nguồn nguyên phụ liệu đảm bảo, trải qua các khẩu kiểm tra chặt chẽ, tiết kiệm cho khách hàng của mình tới 90% nguồn cung cấp nguồn, đồng thời đạt được kết quả tìm nguồn cung ứng tốt hơn.

    Công ty cũng đang tập trung đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, nâng cao tính chủ động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Để đảm bảo đáp ứng đủ nguyên phụ liệu sản xuất và đúng thời gian hoàn thành mà không bị trì hoãn.  Phục phụ tốt nhất cho khách hàng từ các khâu trong và ngoài.

2023 @ Newskypads Design by meocondts.com

Zalo